Khái niệm tài năng

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Mục đích tuyển dụng

Tài sản quý giá nhất của Shengyang chính là những nhân viên có tinh thần phục vụ và tinh thần trách nhiệm, xét về khả năng thì có đủ năng lực cho các chức vụ của công ty.

Chính sách quản lý

Chúng ta nên nhận ra nhu cầu của mọi người, coi trọng họ, phát triển tiềm năng của họ và khuyến khích sự sáng tạo của họ.

Mục tiêu quản lý - định hướng con người

Tạo cơ hội công bằng cho sự phát triển cá nhân của nhân viên.

Cung cấp các điều kiện và phương tiện tốt để nhân viên tiếp nhận thông tin mới, học hỏi kiến ​​thức mới và thành thạo các kỹ năng mới.

Xây dựng đội ngũ nhân viên hạng nhất và chú trọng đào tạo chất lượng.

Nuôi dưỡng nhân viên cảm giác tự hào và thân thuộc.