"Kế hoạch 5 năm lần thứ 11" của Quý Châu đã đầu tư 5 tỷ để giải quyết vấn đề nước uống cho 10,6 triệu dân nông thôn

Tại công trường xây dựng “Dự án vận chuyển đường ống dẫn nước đường ống dài Anda mới” ở huyện Kim Sa, các loại máy móc xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp tại vị trí nguồn nước và vị trí đặt đường ống để đảm bảo rằng dự án chính về cơ bản hoàn thành vào cuối năm.

Dự án cung cấp nước đường ống dài lớn nhất trong các dự án an toàn nước uống nông thôn ở tỉnh Quý Châu, khi hoàn thành, có thể giải quyết vấn đề an toàn nước uống của 69.900 người ở thị trấn Anluo, thị trấn Datian và thị trấn Tân Hoa của huyện Kim Sa.

Các đồng chí thuộc Tổ dân phố của Chi cục Thủy lợi cho biết, hiện có hơn 100 công trình dân sinh đang thi công như thế này.

Trong thời kỳ “Kế hoạch 5 năm lần thứ 11”, mặc dù chỉ có 6,15 triệu người được lên kế hoạch cho “Kế hoạch hạn chế cơn khát”, nhưng trên thực tế đã có 10,6 triệu người dân nông thôn có nước sinh hoạt kém trên địa bàn tỉnh tạm biệt nước uống vì việc thực hiện các dự án uống cho người khác nhau.

Từ năm 1996 đến năm 2004, tỉnh Quý Châu đã thực hiện hai giai đoạn của “Dự án mong muốn” và “Dự án xóa đói giảm nghèo”, giúp hơn 18 triệu người dân nông thôn ở tỉnh Quý Châu “hết khát”, nhưng cuộc khảo sát và đánh giá năm 2005 cho thấy 23 triệu người dân nông thôn ở tỉnh Quý Châu Người dân phải chịu cảnh nước uống không đảm bảo.

Từ năm 2006, việc xây dựng kỹ thuật an toàn nước uống nông thôn ở Quý Châu đã bắt đầu. “Đầu tư chung ba cấp” đã hình thành một chuỗi tài trợ dự án vững chắc, làm cho “Kế hoạch 5 năm lần thứ 11” trở thành giai đoạn phát triển nhanh nhất và hiệu quả nhất cho công tác an toàn nước uống nông thôn ở tỉnh Quý Châu.

Dự kiến ​​đến cuối năm nay, tỉnh sẽ đầu tư tổng cộng 4,944 tỷ nhân dân tệ cho các dự án nước uống nông thôn. Trong số đó, chính quyền trung ương đã đầu tư 3,012 tỷ nhân dân tệ, và các thỏa thuận tài khóa cấp tỉnh trị giá 1,546 tỷ nhân dân tệ đã mang lại lợi ích cho khoản đầu tư tích lũy của nông dân và vốn chiết khấu lao động hơn 300 triệu nhân dân tệ.

Hiện tại, tỉnh Quý Châu đang thực hiện “Kế hoạch 5 năm lần thứ 12” về quy hoạch an toàn nước uống nông thôn trên địa bàn tỉnh, kế hoạch này đã chia nhỏ và thực hiện nhiệm vụ an toàn nước uống cho 2-3 triệu người dân nông thôn trong tỉnh từ năm 2008 đến 2012 mỗi năm, và thực hiện trước một năm Thiết kế dự án cá nhân và kế hoạch thực hiện tổng thể.


Thời gian đăng bài: 21/05-2020