Mạng lưới tiếp thị

HFAhV7nDRVCL2RF4I0WHJw

trụ sở chính

Địa chỉ: Khu đầu tư Yuanhong, thành phố Phúc Khánh, tỉnh Phúc Kiến

ĐT : 0591-85571699 85571799

Fax : 0591-85571599

QQ : 1252019067

URL : www.sypipe.com

Hộp thư : sypipe@163.com

Chi nhánh Quý Châu

Quý Châu Shengyang Pipeline Technology Co., Ltd.

Địa chỉ: Khu phát triển kinh tế Trường Minh, Quý Châu

ĐT : 0854-5311009

Fax : 0854-5311522

Văn phòng phân phối Tây An

Thiểm Tây Yongrun Pipe Industry Co., Ltd.

Địa chỉ: Phòng 601, Khu B, Trung tâm Giàu có Jintai, Đường vành đai 2 phía Bắc, Quận Duy Dương, Tây An

Liên hệ: Wang Yong

ĐT : 13325381613 029-68935151

QQ : 328952387