Sự đổi mới

Khi bắt đầu thành lập công ty, công ty đã đầu tư hơn ba triệu nhân dân tệ vào các cơ sở phần cứng quan trọng như thiết bị, và giới thiệu các dây chuyền sản xuất đùn và thiết bị đồng hồ tiên tiến trên thế giới của Đức. Luôn theo kịp công nghệ tiên tiến của đường ống nhựa nước ngoài, đồng thời lấy phát triển và ứng dụng vật liệu xây dựng hóa học mới làm hướng đi hàng đầu của ngành. Và nó đã phát triển độc lập hơn 300 bộ phụ kiện đường ống và khuôn mẫu hỗ trợ. Trung tâm thử nghiệm cũng được trang bị thiết bị thử nghiệm tiên tiến, là một trong những doanh nghiệp hoàn thiện nhất hỗ trợ các nhà sản xuất tương tự ở Trung Quốc. Thông qua việc giới thiệu, học hỏi, tiếp thu và tiếp thu các công nghệ tiên tiến, khả năng cạnh tranh trên thị trường của toàn doanh nghiệp được nâng cao.

Cỡ lớn nhất có thể được sản xuất đến đường kính Φ1200, lấp đầy khoảng trống trong tỉnh và xếp vào cấp độ tiên tiến của ngành công nghiệp trong nước!

8zj_M162TOKO3gxZlb0QTw (1)