Chứng nhận

Sản phẩm có ưu điểm là tuổi thọ cao, độ dẻo dai tốt, chịu lạnh mạnh, chống ăn mòn mạnh, khả năng hàn tốt, trọng lượng nhẹ, v.v. và công ty đã đạt chứng nhận hệ thống SO9001, ISO14001, OHS18001 và chứng nhận nhãn môi trường sản phẩm của Trung Quốc, và đã thu được "" Sản phẩm Thương hiệu Nổi tiếng Phúc Kiến ".

的 Sự công nhận và khen ngợi từ mọi tầng lớp xã hội là nguồn động viên tốt nhất cho chúng tôi, và chúng là động lực không ngừng để phát triển không ngừng. Shengyang Business quyết tâm tạo ra giá trị thúc đẩy tiến bộ xã hội, hỗ trợ lẫn nhau trong hiện tại và tìm kiếm sự phát triển trong tương lai và cùng nhau tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn cho doanh nghiệp.

Chứng nhận

novvumipTl2uPDs3PsXqyw
Z0vxEHgXSiyr_hfcChiW7Q
OYORRBA7TtqFrPUegK_dHA
aU3QfUcNSPaDuuesJlC6aw
BByXFEbYQOeTJDI_LMN5QA